Nederlandse Ambassade in Cotonou, Benin

NieuwsRSS

1 t/m 10 van 16

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Cybercriminaliteit / SNBrussels / Ebola

Sommige passagiers van SNBrussels met de bestemming Benin ontvangen een e-mail, dat zij bij aankomst in Cotonou een bedrag van Euro 760,-- moeten betalen in verband met een noodzakelijk medisch onderzoek en vaccinaties tegen ebola. De mail lijkt afkomstig van ASECNA, de regionale West-Afrikaanse organisatie voor het luchtverkeer, maar is dit beslist niet. De Beninse autoriteiten stellen een onderzoek in.

2 Ebola in Guinée-Conakry, Sierra Leone en Liberia – juli 2014

Momenteel is er een ebola-epidemie in Guinée Conakry, Sierra Leone en Liberia. Dit is de ergste ebola-epidemie die ooit beschreven is, gezien het hoge aantal gevallen en sterftes, maar ook door de geografische spreiding van de gevallen. Het is ook de eerste keer dat er gevallen vastgesteld zijn in de hoofdsteden van de getroffen landen, waar normaal ebola-epidemieën zich afspelen in rurale afgelegen gebieden. (Nota bene: het gaat hier niet over Guinée Bissau of Guinée Equatorial) In de landen van het ambtsgebied van de ambassade in Cotonou (Benin, Kameroen, Gabon, Guinée Equatorial) zijn nog geen gevallen van Ebola vastgesteld. Meer informatie over de epidemie en de ziekte vindt u op de site van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/

3 Legalisatie van Gabonese Documenten overgenomen door het Honoraire Consulaat te Libreville vanaf 1 November 2014

De honoraire consul van Nederland in Libreville neemt op 1 november 2014 de legalisatie van Gabonese documenten over van de Nederlandse ambassade in Cotonou in Benin.

4 Legalisatie van Kameroense Documenten overgenomen door het Honoraire Consulaat te Yaoundé vanaf 1 October 2014

De honoraire consul van Nederland in Yaoundé neemt op 1 november 2014 de legalisatie van Kameroense documenten over van de Nederlandse ambassade in Cotonou in Benin.

5 Kennisgeving Lancering Europese Aanbesteding

De Nederlandse Ambassade te Cotonou (Benin) lanceert een Europese aanbesteding voor de werving van een accountantskantoor voor de jaarlijkse en evt. specifieke audits in het kader van het door Nederland gefinancierde waterprogramma (PPEA II). Geinteresseerde partijen kunnen nadere informatie m.b.t. de tender vinden op : https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=128746&B=CTMSOLUTION&PS=1&PP

6 Toespraak Timmermans in VN Veiligheidsraad

Verklaring minister Timmermans tijdens de bijeenkomst van de Veiligheidsraad op 21 juli 2014 in New York over de vliegtuigramp met MH17 in Oekraïne. De toespraak is in het Engels uitgesproken.

7 Internet Fraude

Vanuit West-Afrika vindt veel internet fraude of cybercriminaliteit plaats. Vooral zogenaamde 419-scams, oftewel “voorschot-fraudes”/ “advance fee-fraude” komen bijzonder veel voor in deze regio.

8 Opening honorair consulaat Benin, Den Haag

In Den Haag is sinds kort een honorair consulaat van Benin geopend, dat o.a. ook is gemachtigd om visa afte geven voor Benin. Het Consulaat is gevestigd op een zeer toegankelijke locatie: Benoordenhoutseweg 23 2596 BA Den Haag

9 Europees politiek akkoord nodig na verkiezingen

‘Europa moet met zijn tijd mee’. Dit zei minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) vanavond in zijn Europa-speech in Rotterdam. De minister wil na de Europese verkiezingen in mei een politiek akkoord tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Daarin moet worden vastgelegd wat Europa de komende vijf jaar doet en wat het overlaat aan de lidstaten. De EU moet zich wat de minister betreft concentreren op hoofdzaken, bijzaken afstoten en helpen met verteren van de grote veranderingen die de EU heeft ondergaan.

10 Nieuwe paspoorten en id-kaarten volwassenen 10 jaar geldig

Vanaf 9 maart 2014 zijn nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze documenten de geldigheidsduur van vijf jaar. De nieuwe tarieven voor reisdocumenten en identiteitskaarten zullen ingaan op dezelfde datum.