Nederlandse Ambassade in Cotonou, Benin

Evaluatie van de Impact van water- en sanitatieprogramma’s in Benin

In Benin gebruiken steeds meer dorpelingen moderne gemeenschappelijke drinkwatervoorzieningen. Dat vergroot de kans dat het West-Afrikaanse land het 7de Millenniumdoel haalt. Maar hiermee is de gezondheid van de mensen nog niet verbeterd. Daarvoor zijn meer latrines en een betere hygiëne nodig. Ook komen de voorzieningen niet altijd daar waar de behoefte het grootst is. Positief is dat vrouwen minder tijd kwijt zijn met water halen. Een deel van hen kan daardoor bijverdienen. Het beheer en het onderhoud van de watervoorzieningen is nog onvoldoende geregeld. Daarom is het voortbestaan van de voorzieningen op de lange termijn onzeker. De verwachting dat opbrengsten uit waterverkoop voldoende zijn voor vervanging van duurdere onderdelen blijkt niet realistisch. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de door Nederland en Duitsland gezamenlijk uitgevoerde evaluatie “The risk of vanishing effects: Impact evaluation of drinking water supply and sanitation programmes in rural Benin”. Een Nederlandse samenvatting van belangrijkste bevindingen en het in het Engels gestelde rapport zijn via de volgende links te downloaden.

 

Samenvatting:  http://www.minbuza.nl/bijlagen/producten-en-diensten/evaluatie/afgeronde-onderzoeken/2011/impact-evaluation-of-drinking-water-supply-in-benin/iob-nieuwsbrief-nederlands.html

Rapport: http://www.minbuza.nl/bijlagen/producten-en-diensten/evaluatie/afgeronde-onderzoeken/2011/impact-evaluation-of-drinking-water-supply-in-benin/rapport.html