Nederlandse Ambassade in Cotonou, Benin

Ontwikkelingssamenwerking

Tussen Benin en Nederland bestaat een intensieve samenwerking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Deze samenwerking is begonnen in 1972, en sinds 1994 is er een Nederlandse Ambassade te Cotonou.

De programma’s van de Ambassade te Benin worden afgestemd met de ‘Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté’, opgesteld door de Beninse overheid in overleg met internationale partners. De Ambassade heeft een meerjarenplan 2012-2015 opgesteld met de volgende drie speerpunten, afgestemd met Beninse partners:  water en sanitatie, voedselzekerheid en sexuele en reproductieve gezondheid en rechten.

 Lees het meerjarenplan onder 'gerelateerde documenten' in de rechterkolom.