Nederlandse Ambassade in Cotonou, Benin

Private Sector Development

Economische ontwikkeling is van essentieel belang voor de zelfredzaamheid van een land. Nederland heeft daarom verschillende programma’s opgezet om het bedrijfsleven in Benin te stimuleren. De ambassade is voor deze programma's een eerste aanspreekpunt.

1) ORIO

ORIO is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland én in ontwikkelingslanden. Via ORIO wordt het Nederlandse bedrijfsleven meer betrokken bij het verbeteren van de infrastructuur in ontwikkelingslanden. Het is de bedoeling dat zij hun kennis en expertise op het gebied van watermanagement, gezondheidszorg, transport en energie inzetten om de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. De regeling is gericht op meerjarige samenwerkingsverbanden, waarbij de training en opleiding van de lokale overheid een belangrijk onderdeel vormen.

2) CBI

Het Centrum voor de bevordering van Importen uit ontwikkelingslanden (CBI) is opgericht in 1971 en is een agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De doelstelling van het CBI is om bij te dragen aan de economische ontwikkeling door het versterken van de concurrentiepositie van bedrijven in ontwikkelingslanden. De doelgroep bestaat uit exporteurs uit ontwikkelingslanden en importeurs uit de Europese Unie.

CBI levert assistentie op vijf gebieden:

- Marktkennis: Hoe werkt de Europese markt voor exporteurs uit Benin

- Productverbetering: technische assistentie ter verbetering producten en productieprocessen

- Kwaliteitscontrole: welke eisen stelt toegang tot Europese markt

- Export marketing

- Markttoegang

3) MMF

De Nederlandse economische voorlichtingsdienst EVD organiseert ‘match making’ tussen Beninse en Nederlandse bedrijven die willen samenwerken. Twee keer per jaar organiseert de EVD een inschrijving. Bedrijven die geïnteresseerd zijn dienen een formulier in te vullen dat te vinden is op de website van EVD Internationaal.

4) PSI
Het Private Sector Investment programme (PSI) is een programma van de Nederlandse overheid voor de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa. Een PSI-project is een investeringsproject dat wordt uitgevoerd door een Nederlands (of buitenlands) bedrijf in samenwerking met een lokale partner in een van de landen waarvoor PSI is opengesteld. Als de investering voldoet aan de criteria, kan deze in aanmerking komen voor een PSI-subsidie. De subsidie bestaat uit een bijdrage in de investeringskosten. Het intakeformulier voor het programma is te vinden aan de rechterzijde van deze pagina.

5) PUM ( Netherlands senior experts)

Al sinds 30 jaar levert PUM senior experts, vaak gepensioneerde managers, aan bedrijven in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns Amerika en Centraal- en Oost-Europa. Op verzoek van de bedrijven adviseren de PUM-experts organisaties (vooral bedrijven) die gespecialiseerd advies en expertise nodig hebben, die lokaal niet beschikbaar is. PUM experts zijn onafhankelijk en hebben jaren ervaring; ze ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werk. Hun drijvende kracht is enthousiasme, hun kapitaal is kennis van zaken en hun methode is directe betrokkenheid. PUM is een onafhankelijke organisatie van vrijwilligers zonder ideologische banden. PUM heeft circa 4,000 senior experts die gezamenlijk ongeveer 2,000 projecten per jaar uitvoeren. PUM heeft experts in elke denkbare tak van industrie, landbouw, handel en management.