Nederlandse Ambassade in Cotonou, Benin

Waarschuwing: Toenemende gevallen van fraude vanuit Benin

In toenemende mate bereiken de consulaire afdeling van de ambassade in Cotonou gevallen van fraude en oplichting. Lees verder hoe u deze vormen van criminaliteit in een vroeg stadium kunt ontdekken.

Verzoeken tot uitnodiging voor een bezoek aan Nederland / betaling van ‘productregistratie’

Het komt vaak voor dat uit Benin opererende ‘bedrijven’ Nederlandse bedrijven met een website benaderen onder het mom een reusachtige order te willen plaatsen.

Van veel van deze orders kunt u zelf inschatten dat deze niet serieus kunnen zijn, waarna u ongetwijfeld simpelweg het contact met het zogenaamde bedrijf zult verbreken. Het betreft veelal orders van bedrijven met bizarre e-mail adressen en louter mobiele telefoonnummers (zoals voor Benin 00-229-9...), een order met onmogelijke technische specificaties sturen, enorme hoeveelheden bestellen van een product dat irrelevant lijkt voor consumenten in een ontwikkelingsland, en volstrekt niet over de prijs onderhandelen. Vaak volgt na zo’n order het verzoek aan Nederlandse bedrijven om : ofwel een uitnodigingsbrief aan de ambassade te sturen voor een visum voor een objectief gezien irrelevant of onnodig dure ‘zakenreis voor onderhandelingen’ (lees: migratie) naar Nederland ; ofwel enkele duizenden euro’s te betalen voor (in Benin niet noodzakelijke) productregistratie, danwel verkrijging van 'gezondheidscertificaten' t.b.v. het naar Benin exporteren van levensmiddelen.

De ambassade raadt u aan in alle gevallen waarin u serieus twijfelt aan de oprechtheid van dergelijke verzoeken, simpelweg het contact met het ‘bedrijf’ te verbreken. Wij verzoeken u alleen indien u na het lezen van deze informatie nog steeds twijfelt aan de aard van het verzoek, contact op te nemen met de Ambassade - bij voorkeur per (Engels- of Franstalige) e-mail en onder overleg van uw eerdere briefwisseling - voor advies.

Nigerian advance fee fraud : verzoeken tot betaling van voorschotten onder belofte van gouden bergen

In deze brieven of e-mails worden grote sommen geld in het vooruitzicht gesteld in ruil voor de betaling van bepaalde voorschotten, transactiekosten, douanerechten, etc.; in sommige gevallen betreft het een mededeling dat men een loterijprijs zou hebben gewonnen of een erfenis zou hebben verkregen. De financiële of andersoortige transacties worden volgens de brieven of e-mails vaak geïnitieerd door ondernemingen die in Nederland of een ander Europees land gevestigd zouden zijn, maar dit is geen voorwaarde.

De Ambassade wil u er nadrukkelijk op wijzen dat dergelijke verzoeken naar alle waarschijnlijkheid frauduleus van aard zijn en verband houden met een bekende vorm van oplichting die zich voor het eerst in de jaren 80 in West-Afrika manifesteerde. Deze oplichtingspraktijken zijn dermate wijdverspreid dat zij internationaal bekend staan als ‘Nigerian bank fraud’, ‘Nigerian advance fee-fraude’, ‘419-fraude’, etc.

Een aantal gemeenschappelijke kenmerken van een ‘advance fee-fraude’ is:

1. er is sprake van een som geld (of producten), van legale of illegale herkomst, afkomstig van of uit een loterij, een investeringsplan, olie, een legaat, onroerend goed, een faillissement, etc. die beschikbaar komt indien de ontvanger vooraf bepaalde vergoedingen betaalt die samenhangen met de vrijgave van het geld (of de producten);

2. vaak moet de ontvanger om de transactie in gang te zetten, contact opnemen met een functionaris van de onderneming die in Nederland (of een ander Europees land) gevestigd zou zijn;

3. contacten moeten in de regel altijd telefonisch of per e-mail (via een gratis e-mailadres: yahoo of hotmail zijn de meest gebruikte) verlopen;

4. pogingen om de betrokken ondernemingen en adressen teverifiëren in een gouden gids of bij de Kamer van Koophandel lopen op niets uit;

Indien u vermoedt dat u benaderd wordt voor deelname aan dergelijke praktijken, neemt u dan het onderstaande advies ter harte.

  • Als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het niet waar!
  • Negeer dus dergelijke brieven of e-mails.
  • Verstuur nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres of rekeningnummer en betaal nooit vooruit!
  • Laat u niet van de wijs brengen door aanmaningen ‘nu of nooit’ of heel snel te reageren.
  • Ga niet in op uitnodigingen om naar een ander land te komen; dit kan behalve financiële schade resulteren in een overval of zelfs ontvoering (met dodelijke afloop), in bijvoorbeeld Nigeria of Zuid-Afrika, dan wel in arrestatie omdat u zich heeft ingelaten met verboden activiteiten (het Nigeriaanse artikel 419)
  • Wees voorzichtig met cheques. De kans is zeer groot dat door Nigerianen aangeboden cheques vals of vervalst te zijn.
  • Let erop dat veel valse websites van banken en beveiligingsbedrijven worden gebruikt om de oplichtingspraktijken te ondersteunen.
  • Laat u goed voorlichten door banken, Kamers van Koophandel, Nederlandse ambassades, etc. voordat u zaken gaat doen in West-Afrika.

Op de website WWW.419FRAUD.COM kunt u veel informatie vinden over de aard en omvang van deze oplichtingspraktijken.

Wij verzoeken u alleen indien u na het lezen van deze informatie nog steeds twijfelt aan de aard van het verzoek, contact op te nemen met de Ambassade - bij voorkeur per (Engels- of Franstalige) e-mail en onder overleg van uw eerdere briefwisseling - voor advies.

Indien U slachtoffer bent van ‘Nigerian advance fee-fraude’ kunt U daarvan melding doen aan de

Nederlandse autoriteiten.